Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Od przeszło 25 lat, 16 listopada odpowiednio obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wyszczególniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji coraz częściej ma styczność dużo osób i właśnie ten dzień ma skupiać się na tym. Jest to pewnego rodzaju prośba do ważnych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby znaleźli rozwiązanie tego sporego problemu. Nauczanie, ale również tworzenie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu promowanie tolerancji oraz brak gnębienia osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest niezawodną metodą przeciwstawiania się wszelkim szkodliwym zachowaniom w tym zakresie.

Częściej tworzące się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tejże inicjatywy. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, mają styczność właśnie te mniejszości, co zaobserwowano na przestrzeni kilku lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się zbawienne w wyszukaniu głębszych przyczyn kiełkowania nietolerancji, ale też mają ostrzegać, jak groźne bywają oznaki braku akceptacji dla osób dyskryminowanych. Aby obeznać się w tym, czym faktycznie jest respektowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych, przydatne są tego rodzaju działania, które z całą pewnością okazują się pomocne w tym zakresie. Dodatkowo ma szkolić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, rozumienia innych ludzi, a także uznania różnorodności względem kultur.

Jak obchodzono w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili generalny apel, w którym okazują ogromne wsparcie dla osób, które doświadczyły fizycznej oraz werbalnej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod zgodnym apelem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność tego dnia będzie wyrażana przez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony głównie most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.